Debata Warsaw Enterprise Institute

Michał Gulczyński wziął udział w debacie wokół książki „Dyskryminacja i nierówności” Thomasa Sowella organizowanej przez Warsaw Enterprise Institute.

Autor wyróżnia trzy typy dyskryminacji:

– usprawiedliwione rozróżnianie między lepszym produktem lub pracownikiem a mniej nadającym się do wyznaczonych celów

– racjonalne rozróżnianie na podstawie rzeczywistych obserwacji grup (np. gdy zakładamy, że mężczyzna jest silniejszy od kobiety)

– dyskryminacja ze względu na własne preferencje (np. nielubienie jakiejś grupy społecznej) lub stereotypy niemające oparcia w faktach.

Sowell zdaje się mieć sporo wyrozumiałości dla drugiego typu dyskryminacji. Nie pisze też o dyskryminacji prawnej – dokonywanej przez państwo. Przykłady takiej dyskryminacji w Polsce wymieniał w debacie Michał Gulczyński: różny wiek emerytalny, brak darmowych biletów dla mężczyzn uchodzących z Ukrainy, różne normy w więziennictwie czy dyskutowane obecnie w Sejmie niższe świadczenia dla ojców niż dla matek korzystających z urlopu rodzicielskiego.

Dr Jan Śpiewak zwrócił uwagę na nierówności w długości życia wynikające z interakcji klasy i płci. Dane na ten temat przedstawione były w raporcie „Przemilczane nierówności. O problemach mężczyzn w Polsce„. Mężczyźni bez wykształcenia wyższego żyją znacznie krócej od kobiet z wszystkich grup pod względem wykształcenia.

Dr Katarzyna Szumlewicz twierdziła z kolei, że mężczyźni żyją krócej, bo „tak zdecydowała natura”. Po wskazaniu, że natura musi najwyraźniej działać inaczej w Holandii, gdzie luka płci w długości życia wynosi 3 lata i na Litwie, gdzie wynosi 10 lat, skupiła się na alkoholizmie.

Prof. Tomasz Rostkowski zauważył, że reklamy usług medycznych dla mężczyzn kierowane są często do kobiet. „Mężczyzna idzie do lekarza, gdy zmusi go matka, gdy zmusi go żona albo gdy ma dwie włócznie w plecach”.

Nagranie spotkania można zobaczyć na Youtubie.

Pomóż zmienić świat na lepsze

Przyłącz się