Mężczyźni rzadziej się leczą

Na jednego pacjenta (mężczyznę) NFZ wydał w 2021 roku średnio 2759 zł, a na pacjentkę – 2605 zł. Dlaczego na mężczyznę wydano średnio o 154 zł więcej?

Łącznie to na leczenie kobiet wydano o 4,7 mld zł więcej przez cały 2021 rok. Pacjentki są po prostu bardziej liczne – o 2,7 mln. Największe różnice między płciami w sumie wydatków na refundację świadczeń i leków występują w grupie wiekowej 25-34 – prawdopodobnie w wyniku opieki okołoporodowej – oraz wśród osób powyżej 70. roku życia, gdy wielu mężczyzn – mówiąc ZUS-owskim slangiem – już „wyszło z systemu”.NFZ 2021, Suma wydatków-1

NFZ 2021, Liczba pacjentów-1

Jednak średnie wydatki na pacjentów są większe niż na pacjentki we wszystkich grupach wiekowych poza grupą 20-39, czyli okresem, gdy większość kobiet rodzi dzieci.

NFZ 2021, Wydatki na pacjenta-1

Różnice te są największe wśród osób starszych. Tak więc, gdy mężczyźni dożywają sędziwego wieku, wydatki na ich zdrowie są względnie duże. Być może mogłyby być mniejsze, gdyby wcześniej podejmowali działania profilaktyczne.

Niestety, okazuje się, że mężczyźni znacznie rzadziej od kobiet chodzą do lekarza wtedy, gdy ich przedwczesnej śmierci i poważnym chorobom można zapobiec lub leczyć je we wczesnych stadiach. Z usług NFZ w 2021 roku skorzystało 85,1% kobiet i 76,4% mężczyzn. Wśród osób w wieku 20 i więcej lat różnica ta jest jeszcze trochę większa – odpowiednio 84,4% kobiet i 73,5% mężczyzn.

NFZ 2021, Odsetek pacjentów w grupach-2Gdy mężczyźni uzyskują pełnoletniość i sami zaczynają odpowiadać za własne zdrowie – znacznie rzadziej korzystają z usług medycznych. Choć częstsze wizyty u lekarza kobiet w wieku od 15 do 44 lat można wytłumaczyć potrzebami ginekologicznymi, ciążami i rodzeniem dzieci, różnica ta utrzymuje się również później. Wśród czterdziestolatków 75% kobiet i tylko 65% mężczyzn korzysta z NFZ. A, jak już pisaliśmy, to właśnie w okolicach czterdziestki mężczyźni zaczynają przedwcześnie umierać. Zmniejszenie tej luki 10 punktów procentowych można więc uznać za kluczowy cel polityczny.

Odsetek dożywających

W naszej działalności zamierzamy promować profilaktykę – zarówno nakłaniając do niej mężczyzn, jak i promując działania polityczne, które pozwoliłyby wydłużyć życie mężczyzn w zdrowiu. Nasze pierwsze wydarzenie publiczne było poświęcone problemom kardiologicznym – spotkanie z dr. Andrzejem Pecka można obejrzeć na naszej stronie.

Źródło danych:

Raport interaktywny NFZ: https://shiny.nfz.gov.pl/koszty_nfz/

Liczba pacjentów w grupach została oszacowana jako iloraz sumy wydatków i wydatków na pacjenta. Liczba pacjentów w starszych grupach przewyższająca 100% populacji na koniec roku może wynikać z niedokładności tego oszacowania i zgonów pacjentów w trakcie roku.

Pomóż zmienić świat na lepsze

Przyłącz się