Ostatnie 20 lat to czas wielkiego upowszechnienia wykształcenia wyższego w Polsce.

Ostatnie 20 lat to czas wielkiego upowszechnienia wykształcenia wyższego w Polsce. Przegoniliśmy średnią Unii Europejskiej. Ale w UE odsetek młodych z wyższym wykształceniem dalej rośnie, a

Najpierw trochę danych. W 2022 roku technikach ukończyło ok. 111,5 tys. młodzieży. Najpopularniejsze były klasy inżynieryjno-techniczne (w tej liczbie zapewne budowlane, elektryczne, elektroniczne, itd.), technologii informacyjnych (łączności, informatyczne, zapewne także elektroniczne), usług dla ludności (tutaj zapewne poligraficzne, turystyczne, fryzjerskie i krawieckie), biznesu i administracji oraz społeczne (w tej liczbie zapewne ekonomiczne).

Absolwenci techników w roku 2021, wg GUS

Jak widać, technika są szkołami silnie spolaryzowanymi pod względem płci. Klasy inżynieryjno-techniczne oraz technologii informatycznych są zdominowane przez chłopców, podczas gdy usług dla ludności, społeczne, weterynaryjne przez dziewczęta. Jedynie architektura i budownictwo oraz biznes i administracja rozłożone są mniej więcej równo – choć tutaj można domniemywać także, że wyjątkiem są klasy budowlane.

Pierwsze spostrzeżenie dotyczące techników jest więc takie, że

konkretna klasa będzie silnie „przechylona” w stronę jednej płci.

Nie inaczej jest jednak w liceach, gdzie niektóre klasy, zwłaszcza humanistyczne i biologiczno-chemiczne są także silnie zdominowane przez jedną płeć. W liceach, dodajmy, proporcje dziewcząt do chłopców wynoszą 60/40.


Inne aktualności
5 kwietnia odbyło się spotkanie z suicydolożką, Danutą Sowińską. Zapraszamy do oglądania relacji ze spotkania. Spotkanie z suicydolożką Danutą SowińskąWywiad...
Zobacz więcej
Członek Zarządu naszego Stowarzyszenia Michał Gulczyński 22 marca spotkał się z minister ds. równości Katarzyną Kotulą. W czasie ponadgodzinnego spotkania...
Zobacz więcej
Uruchomiliśmy rejestrację na Kongres Mężczyzn. Kongres odbędzie się 20 kwietnia 2024 w Pałacu Krzysztofory przy krakowskim Rynku Głównym. Bilety można...
Zobacz więcej
20 lutego na zaproszenie Agnieszki Wąsowskiej-Telegi, lokalnej działaczki społecznej i członkini zarządu Oddziału Pomorskiego partii Razem, odbyło się spotkanie poświęcone...
Zobacz więcej

Pomóż zmienić świat na lepsze

Przyłącz się