Pełnomocnik ds. Równouprawnienia przeciw równouprawnieniu

Nasz Sympatyk, pan Artur, zadał Pełnomocnikowi Rządu ds. Równego Traktowania pytania dotyczące równouprawnienia mężczyzn. Zastępca Dyrektora, Anna Maria Siwierska, udzieliła zaskakujących odpowiedzi.

Pytania

Pytania p. Artura znajdują się poniżej:

Poniżej cytujemy w obszernych fragmentach odpowiedzi Ministerstwa.

Wiek emerytalny

Oto co była uprzejma odpowiedzieć p. Dyrektor Siwierska.

Komentarz:

„Naturalne” różnice między mężczyznami a kobietami bez wątpienia istnieją, ale w kluczowej dla ustalenia wieku emerytalnego kwestii – czyli długości życia – akurat działają na niekorzyść mężczyzn. Na podstawie danych GUS można stwierdzić, że na przykład mężczyzna 45-letni ma przed sobą życie przez 29,1 roku, tj. do ok. 74 lat. To 9 lat życia na emeryturze. Kobieta w tym samym wieku ma przed sobą 35,8 lat życia. Przy niższym wieku emerytalnym kobiet, oznacza to prawie 26 lat życia na emeryturzeTo prawie trzy razy dłużej. Dla pełnego obrazu dodajmy do tego fakt, że emerytury nie dożywa 27% mężczyzn i zaledwie 7% kobiet. Tę rażącą niesprawiedliwość Ministerstwo uważa jednak za „naturalną” i nie ma zamiaru nic z nią robić.

Programy wspierania kobiet i brak analogicznego wspierania mężczyzn

Komentarz:

Dyr. Siwierska przyznaje więc, że istnieje różnica w zarobkach osób z wykształceniem wyższym vs. osoby bez takiego wykształcenia, a także różnica między osobami z wykształceniem technicznym i nietechnicznym. Ale fakt, że tylko ta druga – która działa na niekorzyść kobiet – jest obiektem troski Ministerstwa, nie budzi sprzeciwu; przeciwnie, autorka odpowiedzi uważa, że to wystarczy. Tymczasem ta pierwsza dotyka znacznie większej liczby osób. Gorzej wykształceni częściej chorują, częściej popadają w nałogi i konflikt z prawem; rzadziej zakładają rodziny i zdecydowanie krócej żyją. W artykule o ojcach pisaliśmy, że niższe wykształcenie ojców ma też konsekwencje dla ich potomstwa – dzieci ojców gorzej wykształconych osiągają gorsze wyniki w szkole. Problemy więc replikują się pomiędzy generacjami.

Innymi słowy, Ministerstwo za ważniejsze uważa zajęcie się problemem elitarnym (lepiej płatne kierunki studiów) niż masowym (brak wykształcenia szerokich rzesz mężczyzn).

Co ciekawe, wg portalu Money.pl pielęgniarstwo to – obok zawodów związanych z nowoczesnymi technologiami – akurat jeden z bardziej opłacalnych kierunków. Tymczasem próżno szukać na tej liście takich zdominowanych przez mężczyzn kierunków jak mechanika pojazdów, budownictwo czy obronność. Odpowiedź dyr. Siwierskiej, ewidentnie lekceważącej zarobki absolwentów pielęgniarstwa, wydaje się więc nie tylko arogancka, ale i nieprawdziwa.

Te kierunki warto studiować. Absolwenci mogą liczyć na ponad 10 tys. zł na start

Taka odpowiedź jest też niezgodna z Krajowym Programem Działań na rzecz Równego Traktowania. Dzięki naszemu udziałowi w konsultacjach publicznych znalazły się w nim działania na rzecz wykształcenia chłopców i mężczyzn. Dziwi więc, że Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania powołuje się na Strategię Demograficzną, a nie… Program Działań na rzecz Równego Traktowania.

Samobójstwa

Trzecia odpowiedź odsyła do interpelacji. Po przeanalizowaniu treści kilku dość obszernych dokumentów (wszystkie dostępne tutaj) dochodzimy do wniosku, że właściwie tylko ten dokument odpowiada na pytanie naszego Sympatyka, p. Artura. 

Nie da się go streścić w trzech zdaniach, ale wydaje się, że faktycznie identyfikuje on obszary, w których można coś poprawić, m.in. kwestię opieki psychologicznej i psychiatrycznej mężczyzn, przeciwdziałania nałogom oraz kampanii informacyjnych. Nie tyle więc nie prowadzi się działań, ile raczej ich intensywność i (zwłaszcza) skuteczność pozostaje niezadowalająca.

Wnioski

O ile więc odpowiedź na trzecie pytanie jest zadowalająca, o tyle odpowiedzi na pierwsze i drugie są chybione, albo zwyczajnie nieprawdziwe. W tej sytuacji, Stowarzyszenie na rzecz Chłopców i Mężczyzn zwróci się ponownie do Pełnomocnika ds. Równego Traktowania, z przytoczeniem wyżej wymienionych faktów i prośbą o odniesienie się do nich.

Dziękujemy p. Arturowi za możliwość zapoznania się z jego pytaniami i odpowiedziami! Będziemy na bieżąco informować, jak idzie nam korespondencja.

Przypominamy, jednocześnie, że akcje takie jak ta i działalność Stowarzyszenia można wspomóc, przelewając dowolną kwotę na rachunek w Nest Bank nr 71 1870 1045 2078 1076 9222 0001 lub za pomocą subskrypcji Patronite.

Pomóż zmienić świat na lepsze

Przyłącz się