Skip to content

Seminarium o edukacji na SGH

fot: Twitter/SGHWarsaw
Michał Gulczyński na SGH, źródło: https://twitter.com/SGHWarsaw/status/1616403993881624579

Na zaproszenie Instytutu Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej Michał Gulczyński wystąpił na seminarium „Luka płci w edukacji – jej źródła i konsekwencje”.

Prezentacja dotyczyła słabszych wyników chłopców w szkole oraz szybszego kończenia edukacji przez mężczyzn w porównaniu z kobietami.

Na egzaminie ósmoklasisty chłopcy uzyskują średnio o 9 punktów procentowych mniej od dziewcząt. Nie ma natomiast różnicy między płciami w średnich wynikach na egzaminie z matematyki. Następnie chłopcy znacznie częściej wybierają technika i szkoły branżowe. Do liceum idzie mniej niż co trzeci chłopiec i ponad połowa dziewcząt. Podobne proporcje są wśród absolwentów szkół wyższych.

Więcej na ten temat można przeczytać w artykule „Dziewczyny na Politechniki? Chłopaki na medycynę!”.

Podobną prezentację Michała Gulczyńskiego można zobaczyć na nagraniu z III Kongresu Demograficznego.

Chociaż badań na temat trudności i ograniczeń napotykanych przez dziewczęta w nauce jest wiele – również w Polsce – badania na temat słabszych wyników chłopców i mężczyzn są rzadkością. Oby to seminarium otworzyło nową ścieżkę badań.

Leave a Comment