Wybory – czy Lewica wspiera sprawy mężczyzn?

Lewica nieustannie podkreśla, że opowiada się za pełną równością płci. Przeczą temu jednak jej postulaty polityczne i ekonomiczne. Z wyjątkiem urlopu ojcowskiego i sprzeciwu wobec obowiązkowej służby wojskowej Lewica nie ma w programie propozycji, które mogłyby zmniejszyć dyskryminację mężczyzn w polskim systemie prawnym. Co więcej realizacja niektórych z jej postulatów zwiększy poziom nierówności między mężczyznami i kobietami, na niekorzyść tych pierwszych.Lewica nieustannie podkreśla, że opowiada się za pełną równością płci. Przeczą temu jednak jej postulaty polityczne i ekonomiczne. Z wyjątkiem urlopu ojcowskiego i sprzeciwu wobec obowiązkowej służby wojskowej Lewica nie ma w programie propozycji, które mogłyby zmniejszyć dyskryminację mężczyzn w polskim systemie prawnym. Co więcej realizacja niektórych z jej postulatów zwiększy poziom nierówności między mężczyznami i kobietami, na niekorzyść tych pierwszych.

Równy wiek emerytalny

Lewica nie widzi potrzeby zrównania wieku emerytalnego dla mężczyzn i kobiet. Ani obecnie, ani też w przyszłości. Co więcej Lewica proponuje wprowadzenie rozwiązań, które dodatkowo jeszcze zwiększą dyskryminację mężczyzn w tym obszarze.

Postulat wyrównania wysokości emerytur mężczyzn i kobiet (również tych, które zostały już przyznane) bez względu na liczbę przepracowanych lat i wysokość zapłaconych składek to pogłębienie niesprawiedliwości systemu emerytalnego. Obecnie mężczyźni opłacają składki ZUS średnio przez 37 lat, a pobierają emerytury przez 11, kobiety wpłacają składki przez 33 lata, a pobierają emerytury przez 21 lat. Jeśli porównamy sumy składek i oczekiwane wypłaty, system emerytalny dla mężczyzn jest o około 100 do 200 tys. mniej korzystny dla mężczyzn niż dla kobiet. Propozycja zrównania emerytur mężczyzn i kobiet oznacza, że te dysproporcje będą jeszcze większe, a mężczyźni będą jeszcze więcej dopłacali do systemu emerytalnego.

Kolejna propozycja Lewicy, czyli tzw. renta wdowia w oczywisty sposób faworyzuje kobiety. Skorzystać mogą z niej również wdowcy. 27% mężczyzn nie dożywa jednak emerytury (w przypadku kobiet jest to niecałe 8%). Renta wdowia jest więc dodatkowym świadczeniem emerytalnym dedykowanym głównie kobietom.

Lewica proponuje również uwzględnienie w stażu pracy „nieodpłatnej pracy domowej i opieki nad dziećmi”. Program partii nie precyzuje, jak miałoby to wyglądać w praktyce, ale oznacza de facto finansowanie z budżetu państwa decyzji podejmowanych miedzy małżonkami (partnerami).

Chociaż Partia Razem proponuje równy wiek emerytalny, po raz kolejny postulat ten nie przedostał się do programu koalicyjnego. W tej sytuacji L

ewica otrzymuje dwa czerwone krzyżyki.

image-png-Jul-25-2023-12-35-42-9886-PM
image-png-Jul-25-2023-12-35-42-9886-PM

Przeciwdziałanie wykluczeniu chłopców i mężczyzn w edukacji

Mężczyźni rzadziej niż kobiety zdobywają wyższe wykształcenie (w grupie wiekowej 25-34 wyższe wykształcenie ma 50% kobiet i 31% mężczyzn), a nierówności te zaczynają się już w szkole podstawowej. Program Lewicy nie proponuje żadnych rozwiązań, których celem byłoby wyrównanie szans chłopców i mężczyzn w edukacji. Wiele lewicowych postulatów dotyczących edukacji należy ocenić pozytywnie (edukacja obywatelska i prawna, większe wykorzystanie nowoczesnych technologii, dostosowanie edukacji do potrzeb dzieci z różnego rodzaju potrzebami specjalnymi). Lewica nie dostrzega jednak tego, że chłopcy generalnie gorzej sobie obecnie radzą w szkole i nie proponuje żadnych działań, które dotyczyłyby problemów jakich doświadczają i odnosiły się do ich potrzeb.

Za „selektywną równość” Lewica otrzymuje więc jeden czerwony krzyżyk.

Równość dla ojców

W tym obszarze Lewica z jednej strony sprzeciwiła się wprowadzeniu niższego zasiłku rodzicielskiego dla ojców (70% podstawy) niż dla kobiet (81,5% podstawy). Nie tylko ze względu na to, że uderza to w kobiety, ale również ze względu na dyskryminujący mężczyzn charakter takich rozwiązań. To jeden z nielicznych przykładów, kiedy Lewica problem dyskryminacji mężczyzn zauważa.

Z drugiej strony politycy Lewicy zwalczają starania przeciwko alienacji rodzicielskiej. Europoseł Robert Biedroń wystosował do Komisji Europejskiej zapytanie poselskie poświęcone temu tematowi, a wiceprzewodnicząca Lewicy zapowiada przegryzienie tętnicy, jeśli jeszcze raz usłyszy o „matkach-alienatorkach”.

Dlatego w obszarze równości praw ojców Lewicy przyznajemy jeden zielony „ptaszek” i jeden czerwony krzyżyk.

image-png-Jul-25-2023-12-36-43-5109-PM
image-png-Jul-25-2023-12-35-42-9886-PM

Ochrona zdrowia mężczyzn

Propozycje Lewicy dotyczące systemu ochrony zdrowia mają charakter uniwersalny lub są dedykowane kobietom. Wiele z tych postulatów należy pochwalić (lepsza opieka okołoporodowa czy skrócenie dostępu do specjalistów). Lewica nie ma jednak propozycji, które dotyczyłyby problemów dotykających przede wszystkim mężczyzn.

W związku z tym Lewica otrzymuje czerwony krzyżyk.

image-png-Jul-25-2023-12-36-01-5157-PM

Równość wobec służby wojskowej

W deklaracji programowej Lewicy próżno szukać czegokolwiek o obowiązkowej dla mężczyzn w Polsce służbie wojskowej. Trochę więcej mogliśmy się dowiedzieć o stosunku Lewicy do tej sprawy przy okazji dyskusji nad planowanym obowiązkowym przeszkoleniem rezerwistów w 2023 roku. Lewica wydaje się być podzielona. 

Pan Marcin Kulasek twierdzi, że Lewica jest przeciwko poborowi i opowiada się za dobrowolną zasadniczą służbą wojskową. Postulat ten nie jest jednak ujęty w deklaracji programowej Lewicy. Jak dobrze wiemy, pobór do zasadniczej służby wojskowej w Polsce nie został zniesiony, a jedynie zawieszony. Może zostać przywrócony w każdej chwili przez Prezydenta na wniosek Rady Ministrów. Badania wskazują, że obowiązkowy pobór młodych mężczyzn zmniejsza ich szanse edukacyjne i wpływa na niższe zarobki w stosunku do rówieśników, którzy poboru uniknęli. Z kolei pogardliwe wypowiedzi takich osób jak posłanka Anna Maria Żukowska wydają się przeczyć deklaracji Pana Kulaska.

Lewica poparła w 2022 roku „Ustawę o obronie ojczyzny”. Ustawa teoretycznie zrównuje kobiety i mężczyzn w obowiązku obrony ojczyzny, ale zakłada, że mobilizacja wojskowa na wypadek wojny nadal dotyczyć będzie wszystkich mężczyzn zdolnych do służby wojskowej (a tylko mężczyźni przechodzą kwalifikację wojskową). Zapisany konstytucyjnie powszechny obowiązek obrony ojczyzny ma więc być nadal realizowany de facto jedynie przez mężczyzn.

W tej dziedzinie Lewica otrzymuje jeden zielony „ptaszek” i jeden czerwony krzyżyk.

Podsumowanie

Slide4-3

Pomóż zmienić świat na lepsze

Przyłącz się