Wybory – czy PSL wspiera sprawy mężczyzn?

Polskie Stronnictwo Ludowe startuje jako część Komitetu Trzecia Droga, ale posiada oddzielny program. Przeanalizowaliśmy go pod kątem spraw mężczyzn – i rzuciliśmy także na tło działalności tej partii, kiedy w latach 2007-2015 współrządziła krajem. Zapraszamy do omówienia.

Polskie Stronnictwo Ludowe opublikowało swój program w lutym 2023 roku. Można zapoznać się z nim tutaj.

Równy wiek emerytalny

Wraz z Platformą Obywatelską, PSL wyrównał wiek emerytalny. Obecnie PSL nie zgłasza jednak postulatów zmian w wieku emerytalnym. Ponadto w swoim programie zgłasza postulat emerytur stażowych utrwalający dyskryminację mężczyzn – wymagany staż miałby być wyższy dla mężczyzn.

PSL otrzymuje więc od nas czerwony ptaszek – nie poprawia sytuacji emerytalnej mężczyzn, choć utrzymuje nierówność emerytalną.

image-png-Jul-25-2023-12-35-42-9886-PM

Przeciwdziałanie wykluczeniu chłopców i mężczyzn w edukacji

W zakresie edukacji PSL skupia się na finansowaniu szkół, wsparciu regionów biedniejszych i mniejszych miejscowości oraz zapobieganiu „drenażu mózgów” (emigracji absolwentów). Tak jak w okresie sprawowania rządów, PSL nie zauważa luki edukacyjnej uderzającej w chłopców.

Co interesujące, w ramach programu dotyczącego rozwoju ochrony zdrowia, PSL proponuje zwiększenie liczby studentów medycyny poprzez zwiększenie limitów przyjęć na studia, stypendia i ułatwienia w robieniu specjalizacji. Nie ma natomiast słowa o feminizacji studiów medycznych i żadnych propozycji wyjścia do mężczyzn z zachętami i ułatwieniami, analogicznych do programów zachęcających dziewczęta do studiowania STEM.

Za brak podjęcia problemów nierówności płci PSL otrzymuje czerwony krzyżyk.

Równość dla ojców

PSL wraz z Platformą Obywatelską jako pierwszy w 2010 roku wprowadził urlop ojcowski, dwa tygodnie, których ojciec nie mógł „oddać” matce.

W PSL zauważa się problem nierównego traktowania ojców w Sądach Rodzinnych – dowodzi tego materiał zamieszczony tutaj. Jednak PSL nie planuje zmian prawa, lecz stawia na edukację sędziów. Oficjalnie w programie wyborczym ta sprawa się nie pojawia; nie znaleźliśmy też odniesień do wyrównywania świadczeń i walki z dyskryminacją „cichą”. Próżno także szukać postulatów wyrównania zasiłków rodzicielskich dla mężczyzn i kobiet.

PSL poparł ustawę o izolacji sprawców przemocy domowej, która może prowadzić do nadużyć wobec partnerów bezpodstawnie oskarżonych o przemoc.

W kwestii ojcostwa PSL otrzymuje więc czerwony ptaszek i zielony krzyżyk. Problemy ojców zauważa i wprowadziło urlop ojcowski, ale w programie nie postuluje dalszych działań.

Ochrona zdrowia mężczyzn

Pomimo dużego nacisku na problematykę zdrowotną w programie PSL nie ma mowy o profilaktyce męskich chorób i przeciwdziałaniu zjawisku zaniedbywania zdrowia przez mężczyzn. Nie ma także żadnych odniesień do zdrowia psychicznego, problemu wysokiej liczby samobójstw, a w szczególności ich dużej dysproporcji między mężczyznami a kobietami.

PSL nie zauważa również problemu krótkiej oczekiwanej długości życia polskich mężczyzn na tle innych krajów. PSL nie podejmował tych tematów, również będąc u władzy. Za obojętność wobec problemów męskich PSL otrzymuj jeden czerwony krzyżyk. 

Równość wobec służby wojskowej

Obowiązkowy pobór do wojska zawiesił rząd, w którym PSL było koalicjantem. W obecnym programie nie ma ani postulatu przywrócenia takiego obowiązku, ani zmian w kwalifikacji wojskowej mężczyzn.

PSL poparł jednak wadliwą Ustawę o obronie ojczyzny, która utrzymuje nierówność w kwalifikacji.

Partia otrzymuje więc od nas jeden zielony ptaszek i czerwony krzyżyk.

Podsumowanie

Slide6-3

Pomóż zmienić świat na lepsze

Przyłącz się