Trudny temat – niechciane kontakty fizyczne mężczyzn

W Wielkiej Brytanii ukazał się raport na temat niechcianych kontaktów seksualnych wśród mężczyzn. To dobry punkt wyjścia, aby zacząć rozmawiać o tym trudnym temacie.

Raport MUSE

Brytyjscy badacze, dr Carl Bonner-Thompson, dr Kristy McGregor i dr Jason Preston ze wsparcie konsorcjum kilku organizacji akademickich i pozarządowych przeprowadzili badanie na temat niechcianych kontaktów seksualnych mężczyzn (Men’s Unwanted Sexual Experiences).

Badanie zostało przeprowadzone na 40 mężczyznach; obiektem badań były dwie grupy mężczyzn (z południowej oraz północnej Anglii), grupa północna była podopiecznymi fundacji Male Survivors Partnership.

Kluczowe wnioski tego badania warto wymienić w całości, bo wyglądają one na pierwszy rzut oka na uniwersalne.

 • Mężczyźni doświadczyli licznych niechcianych kontaktów. seksualnych, od molestowania seksualnego w wieku dziecięcym, dojrzałym, napastowania i gwałtu.
 • Zdecydowana większość sprawców była znana ofiarom.
 • Większość ofiar nie zdecydowała się zgłosić zdarzenia, zamiast szukając zapomnienia w używkach lub ryzykownych zachowaniach.
 • Ci, którzy zgłosili takie zdarzenia, w większości zgłosili je innym mężczyznom – co pokazuje, że mężczyźni są skłonni raczej szukać pomocy u innych mężczyzn.
 • Badacze zaobserwowali liczne bariery, na które napotykają się mężczyźni szukający pomocy – od kulturowych, przez instytucjonalne oraz społeczne.
 • Mężczyźni, którzy ostatecznie zdecydowali się podzielić takimi doświadczeniami, mówili że ich celem jest pomoc innym mężczyznom w poradzeniu sobie z tym doświadczeniem.

Szczegóły niechcianych kontaktów

Zdecydowana większość niepożądanych kontaktów wobec dzieci oraz gwałtów pochodziła od innych mężczyzn. Zdecydowana większość kontaktów wobec dorosłych – od kobiet.


Liczba niechcianych kontaktów pod kątem płci sprawcy.

W podziale na typy relacji łączącej ofiarę ze sprawcą, zdecydowanie najwięcej jest niechcianych kontaktów w miejscu pracy; najczęściej sprawcami są współpracownice.

Niechciane kontakty w pod kątem relacji ze sprawcą

Mężczyźni najczęściej się zwierzają nieformalnie przyjaciołom, rodzinie, partnerowi. Jeśli decydują się na formalne zgłoszenie (a nie zawsze to robią albo robią to wręcz rzadko), zgłaszają głównie specjalistom powołanym do zwalczania tego rodzaju zachowań albo pracodawcom.

Mężczyźni mówią także o barierach.

Obraz narysowany przez jednego z uczestników mówi więcej niż liczby:

Barierą jest wstyd, poczucie że nie będzie się usłyszanym, że będzie się ofiarą uprzedzeń („faceta nie można zgwałcić, hehe!”), brak wiary w siebie, upokorzenie, postawy innych, brak wsparcia.

Raport ma też ograniczenia. Ze względu na liczbę respondentów (40) oraz inny kraj nie wiadomo, czy można go uogólniać na sytuację Polski. Niemniej, z rozmów z polskimi mężczyznami wyłania się dość podobny obraz. Ciągle pokutuje przekonanie, że facet jest zawsze gotowy i chętny na kontakt od kobiety, tymczasem czasami (często) jest to kontakt niechciany, abuzywny.

Co robić w przypadku niechcianego kontaktu?

Zalecenia z dalszej części raportu można uogólnić w pewne wskazówki, które przydadzą się tak mężczyznom, jak i kobietom.

 • Na co dzień stosować zasadę ograniczonego zaufania – pamiętajmy, większość sprawców jest znana ofiarom.
 • Uczulać na takie sytuacje przede wszystkim dzieci – niestety to one bardzo często są wykorzystywane.
 • W miejscu pracy unikać aluzji o charakterze seksualnym i  „pieprznych” żartów.
 • Unikać dwuznacznych sytuacji, np. fizycznej bliskości albo pozostania za zamkniętymi drzwiami z kimś, wobec kogo mamy podejrzenia, że może wykorzystać sytuację.
 • Stronić od alkoholu i wszelkich innych używek, które mogą ograniczyć samokontrolę lub pogorszyć świadomość i pamięć.

Powyższe zasady chronią nie tylko przed doświadczeniem przemocy, ale także przed byciem fałszywie oskarżonym o nią.

Zwłaszcza w sytuacji odrzucenia przez niechcianą kochankę / kochanka.

W przypadku, gdy do takiego kontaktu dojdzie:

 • Należy jasno i wyraźnie powiedzieć sprawcy, że nie życzymy sobie takich kontaktów i że są one niedopuszczalne.
 • Zapisać czas, miejsce i okoliczności zdarzenia, które mogą się potem przydać w dochodzeniu.
 • W zależności od dotkliwości kontaktu, należy rozważyć zgłoszenie go odpowiednim osobom i służbom. W miejscu pracy może to być przełożony lub jednostka odpowiedzialna.
 • Przełamać wstyd i poczucie winy – wstydzić powinien się sprawca, a nie ofiara; niechcianym kontaktom seksualnym winny jest ten, kto do takiego kontaktu doprowadza, a nie ten, kto go doświadcza.
 • Zwrócić się o pomoc i wsparcie – do bliskiej osoby, psychologa, telefonu zaufania.

Mężczyzno, chłopaku!

Masz prawo do strefy prywatności, masz prawo do intymności, masz prawo do odrzucania niechcianych awansów. Masz prawo do zgłoszenia niechcianego dotyku, propozycji, napastowania na tle seksualnym. Nikt nie ma prawa zawstydzać Cię z tego powodu, bagatelizować tego, bo jesteś mężczyzną, lub oskarżać o współudział.

Cały raport do pobrania tutaj.

Pomóż zmienić świat na lepsze

Przyłącz się