Cele Stowarzyszenia

  1. Równe traktowanie mężczyzn przez prawo, polityki i instytucje publiczne, w szczególności edukację, ochronę zdrowia, system emerytalny i wymiar sprawiedliwości.
  2. Wpływanie na polityki dotyczące mężczyzn na szczeblu krajowym i europejskim.
  3. Poprawa średniej długości życia i jakości życia mężczyzn, w tym stanu ich zdrowia.
  4. Przeciwdziałanie nałogom i skutkom nałogów wśród mężczyzn.
  5. Wpływanie na pozytywny przekaz do mężczyzn oraz ich opis w przestrzeni publicznej; w szczególności, promowanie pozytywnych wzorców męskości.
  6. Zapobieganie polaryzacji ze względu na płeć, zwłaszcza wśród młodych pokoleń.
  7. Wsparcie aktywności mężczyzn – społecznej, obywatelskiej, fizycznej, edukacyjnej, rodzinnej, zawodowej, publicznej itd.
  8. Wsparcie najsłabszych i najbardziej wykluczonych mężczyzn – w szczególności z mniej uprzywilejowanych lub obciążonych środowisk.
  9. Wsparcie aktywnego ojcostwa i partnerstwa w związkach.
  10. Współpraca z podobnymi stowarzyszeniami za granicą.

Pomóż zmienić świat na lepsze

Przyłącz się