Wybory – czy Konfederacja wspiera sprawy mężczyzn?

Konfederacja cieszy się wysokim poparciem zwłaszcza wśród mężczyzn, zwłaszcza w grupie wiekowej 18-39. Wydawałoby się więc, że idą za tym konkretne działania na ich rzecz. Niestety, analizując oficjalne dokumenty i działalność parlamentarną, nie widzimy konkretów – a przynajmniej nie w tych, które obejmuje nasza analiza.

W naszym cyklu wyborczym oceniamy Konfederację. Spróbujemy przyjrzeć się zarówno programowi Konfederacji jak i temu, co stosują w praktyce politycznej.

Równy wiek emerytalny

Liderzy Konfederacji, Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak, wypowiadają się o konieczności podniesienia wieku emerytalnego. Bosak dodatkowo zwrócił uwagę na „ogromną różnicę wieku emerytalnego mężczyzn i kobiet”. 

W programie Konfederacji nie znajdziemy jednak deklaracji zrównania wieku emerytalnego dla mężczyzn i kobiet. Zapowiadane jest za to wprowadzenie – dla przedsiębiorców – dobrowolności opłacania składek społecznych.

Przy braku jednoznacznej deklaracji programowej, ale zauważając wypowiedzi polityków Konfederacji – w tej kategorii Konfederacja otrzymuje jeden zielony i jeden czerwony znaczek.

image-png-Jul-25-2023-12-36-43-5109-PM
image-png-Jul-25-2023-12-35-42-9886-PM

Przeciwdziałanie wykluczeniu chłopców i mężczyzn w edukacji

Mężczyźni w Polsce uzyskują wyższe wykształcenie rzadziej od kobiet, a różnica na ich niekorzystać (w grupie wiekowej 25-34) sięga 19 punktów procentowych. A to tylko jedna z przemilczanych nierówności edukacyjnych pomiędzy chlopcami a dziewczynami i później – mężczyżnami i kobietami. Konfederacja nie zajmuje się tym obszarem nierówności edukacyjnych, proponuje reformę edukacji opartą na swobodzie programowej dla szkół, konkurencyjności placówek i zredukowaniu biurokracji. Wprowadzony ma zostać bon edukacyjno-opiekuńczy, przypisany do każdego ucznia, który zasila finanse placówki, do której uczeń aktualnie uczęszcza. Konfederacja chce także okroić Ministerstwo Edukacji i zlikwidować kuratoria oraz samorządowe wydziały edukacji.

Za brak zauważenia nierówności edukacyjnych działających na niekorzyść mężczyzn – jeden krzyżyk.

Równość dla ojców

Z inicjatywy Konfederacji powstał w Sejmie IX kadencji Zespół ds. Przeciwdziałania Alienacji Rodzicielskiej. Czterech z pięciu jego członków to posłowie Konfederacji. Odbyły się jednak zaledwie 4 posiedzenia tego Zespołu, ostatnie w listopadzie 2022.

Konfederacja jako jedyna zagłosowała przeciwko ustawie o izolacji sprawców przemocy domowej, mogącej prowadzić do nadużyć.

W aktualnym programie czy działaniach Konfederacji nie znaleźliśmy wyraźnego wsparcia dla równości i równoprawności ojców jako rodziców. Konfederacja szczyci się, że w czasie pandemii „z sukcesami walczyła o przywracanie porodów rodzinnych, o możliwość wstępu ojców dzieci na oddziały oraz o zaprzestanie separacji matek od dzieci”.

Prawa ojców można wliczyć w ogólną tendencję polityków Konferedacji do sprzyjania pomysłom antyfeministycznym czy wręcz skrajnie egzotycznym projektom takim jak Fundacja Patriarchat. Za tymi ogólnymi nastrojami nie idą jednak konkretne projekty czy działania. Za stworzenie zespołu, który podejmuje temat alienacji – ptaszek.

image-png-Jul-25-2023-12-36-43-5109-PM

Ochrona zdrowia mężczyzn

Problem zdrowia mężczyzn wydaje się istotny: 27% przedstawicieli tej płci w Polsce nie dożywa wieku emerytalnego. Konfederacja jest postrzegana jako ugrupowanie chętnie podejmujące męskie tematy i odpowiadające na męskie potrzeby, jednak w kwestii ochrony zdrowia męskie sprawy wydają się jej programowo obce. W programie Konfederacji odnaleźliśmy tylko jedną wzmiankę o zorganizowaniu w trakcie pandemii webinaru na temat profilaktyki zdrowotnej – tematem była profilaktyka uroginekologiczna kobiet.

Za ten obszar Konfederacja otrzymuje jeden czerwony krzyżyk.

image-png-Jul-25-2023-12-36-01-5157-PM

Równość wobec służby wojskowej

W programie Konfederacji sporo miejsca poświęcono kwestiom bezpieczeństwa i obronności. Konfederacja jest za zwiększeniem liczby żołnierzy zawodowych i liczebności Wojsk Obrony Terytorialnej, organizacją dobrowolnych szkoleń wojskowych dla cywili, ułatwieniem dostępu do broni palnej, wzmocnieniem obrony powietrznej. Czy jednak Konfederacja popiera obowiązkową służbę mężczyzn? Ugropowanie poparło Ustawę o obronie ojczyzny z roku 2022. Ta nowa ustawa wprowadziła zrównanie kobiet i mężczyzn w obowiązku obrony Polski, ale w przypadku wojny mobilizacja nadal dotyczyć będzie mężczyzn zdolnych do służby wojskowej. W nowej ustawie obowiązek obrony ojczyzny jest więc powszechny, ale realizowany przez mężczyzn.

Politycy Konfederacji opowiadają się za obowiązkową służbą wojskową i chociaż nie wspominają o kobietach, to z kontekstu wynika, iż mają na myśli obowiązkową służbę mężczyzn. Przykładowo, Sławomir Mentzen jest za przymusową służbą wojskową osiemnastolatków, natomiast zwolniłby z takiego obowiązku trzydziestolatków i starszych – wypowiedzi jednoznacznie dotyczą mężczyzn.

W kategorii „służba wojskowa” Konfederacja otrzymuje dwa czerwone krzyżyki.

Podsumowanie

Slide5-4

Pomóż zmienić świat na lepsze

Przyłącz się