Wybory – czy Platforma Obywatelska wspiera sprawy mężczyzn?

Oceniając stosunek głównej partii opozycyjnej do mężczyzn przez pryzmat działań w latach 2007-2015, głosowania parlamentarne oraz wypowiedzi liderów, nie sposób raczej uznać PO za partię przyjazną mężczyznom. Jej program także ignoruje ich problemy, zaś niektóre działania wymierzone są wprost przeciw ich interesom.

Głównym dokumentem programowym Platformy Obywatelskiej jest 100 konkretów.

Równy wiek emerytalny

Platforma Obywatelska była partią, która wraz z PSL wyrównała i podniosła wiek emerytalny. Choć było to działanie niepopularne, było właściwe – jak pisaliśmy, nie ma żadnego racjonalnego powodu, aby utrzymywać nierówności emerytalne pomiędzy płciami.

Platforma dzisiaj wycofuje się z tamtych pomysłów, mówiąc, że podwyższenie wieku było błędem. W dodatku Donald Tusk poparł pomysł wprowadzenia renty wdowiej zaproponowany przez Lewicę. Skorzystać mogą z niej również wdowcy. 27% mężczyzn nie dożywa jednak emerytury (w przypadku kobiet jest to niecałe 8%). Renta wdowia jest więc dodatkowym świadczeniem emerytalnym dedykowanym głównie kobietom.

W tej sytuacji Platforma otrzymuje ostrożny jeden czerwony krzyżyk.

image-png-Jul-25-2023-12-35-42-9886-PM

Przeciwdziałanie wykluczeniu chłopców i mężczyzn w edukacji

Platforma Obywatelska nie zaznaczyła się w żaden sposób próbami wyrównywania szans chłopców i mężczyzn w edukacji. Podczas swoich rządów w latach 2007-2015 nie podjęła żadnej inicjatywy w tej kwestii, mimo że systematycznie pogarszała się sytuacja mężczyzn, np.  w edukacji wyższej.

Należy pochwalić europosła Tomasza Frankowskiego za skierowanie oficjalnego pytania do Komisji Europejskiej nt. problemów chłopców w edukacji i mniejszego udziału mężczyzn w międzynarodowych wymianach studenckich. Nie podążyły jednak za tym żadne działania ani postulaty w programie.

Platforma nie pogorszyła więc sytuacji, ale i jej nie poprawiła i tego nie planuje. Otrzymuje jeden czerwony krzyżyk.

Równość dla ojców

Platforma Obywatelska wraz z PSL jako pierwsza w 2010 roku wprowadziła urlop ojcowski, dwa tygodnie, których ojciec nie mógł „oddać” matce.

Jednak na tym się skończyło. Platforma poparła ustawę o izolacji sprawców przemocy domowej, która może prowadzić do nadużyć wobec partnerów bezpodstawnie oskarżonych o przemoc. Parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej wystąpili także z inicjatywą ustawodawczą, aby de facto znieść – szczątkowy i realnie trudny do wyegzekwowania – przepis o karaniu sprawców alienacji rodzicielskiej. Pozornie tylko projekt dba o prawa dzieci i odpowiada na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, w praktyce pozwala rodzicowi sprawującemu opiekę (realnie: matce) bezkarnie alienować drugiego rodzica.

Platforma w odniesieniu do praw ojców otrzymuje więc zielony „ptaszek” i czerwony krzyżyk.

Ochrona zdrowia mężczyzn

Ani podczas rządów Platformy, ani w jej działalności jako opozycji, nie udało się zaobserwować jakiejkolwiek inicjatywy na rzecz zdrowia mężczyzn lub profilaktyki chorób charakterystycznych dla nich, np. schorzeń jąder, prostaty czy też profilaktyki chorób układu krążenia lub nowotworowych. Nie miała też miejsca żadna istotna akcja profilaktyczna. Ochrona i profilaktyka zdrowia mężczyzn nie jest w żaden sposób obecna w wypowiedziach liderów partii.

W rezultacie dajemy Platformie jeden czerwony krzyżyk.

Równość wobec służby wojskowej

Platforma Obywatelska wraz z PSL zawiesiła obowiązkową zasadniczą służbę wojskową. Za swoich rządów systematycznie powiększała udział kobiet w siłach zbrojnych. Jakkolwiek nie udało nam się dotrzeć o danych za czasów rządów PO, to wzrost liczby kobiet za rządów PiS (zwłaszcza na stanowiskach oficerskich) nie byłby możliwy bez wcześniejszego otwarcia jednostek i uczelni wojskowych.

Platforma poparła jednak wadliwą Ustawę o obronie ojczyzny, która utrzymuje nierówność w kwalifikacji. Nie ma także inicjatywy zrównania kobiet i mężczyzn w obowiązkach obronnych.

Dajemy więc PO zielony „ptaszek” oraz czerwony krzyżyk.

Podsumowanie

Slide1-3

Pomóż zmienić świat na lepsze

Przyłącz się