Wybory – czy Polska 2050 wspiera sprawy mężczyzn?

Polska 2050 to nowa siła na polskiej scenie politycznej. Do wyborów startuje razem z PSL, w ramach komitetu Trzecia Droga. To jednocześnie jedyna partia polityczna, która odpowiedziała na naszą ankietę – możemy więc dokonać oceny jej programu niejako „z pierwszej ręki”.

Polska 2050 jako jedyna partia odpowiedziała na naszego maila. Cały program można znaleźć na stronie partii.

Równy wiek emerytalny

Przedstawiciele Polski 2050 zauważają problem z emeryturami, a nawet podnoszą, że należałoby zrównać wiek emerytalny kobiet i mężczyzn, powołując się na rozporządzenie Rady Europy. Jednak bez żadnych istotniejszych deklaracji dotyczących sposobu lub terminu takiego wyrównania. W ankiecie zasłania się troską o odbiór społeczny czy skutki gospodarcze ewentualnej decyzji o zrównaniu wieku emerytalnego. Ryszard Petru, startujący z komitetu Trzeciej Drogi z Warszawy, opowiada się za równością wieku emerytalnego.

Za wolę Polska 2050 otrzymuje zielony ptaszek, za brak konkretów w programie – czerwony krzyżyk.

image-png-Jul-25-2023-12-36-43-5109-PM
image-png-Jul-25-2023-12-35-42-9886-PM

Przeciwdziałanie wykluczeniu chłopców i mężczyzn w edukacji

Polska 2050 pisze: „Przede wszystkim potrzebujemy zmiany spojrzenia na edukację. Proponujemy uczenie młodych ludzi kompetencji przyszłości. Polska szkoła uczy dziś rzeczy, które są zupełnie nieprzydatne we współczesnym świecie. Cały program Edukacja dla Przyszłości przedstawiliśmy tutaj„. W programie niestety próżno szukać jakichkolwiek propozycji rozwiązań problemu związanego z powiększającą się luką płci w edukacji. W zamian mamy propozycje polepszenia jakości edukacji w ogólności.

To dobrze, ale za brak podjęcia problemów nierówności płci Polska 2050 otrzymuje czerwony krzyżyk.

Równość dla ojców

Według Polski 2050 „prawa ojców i matek w rodzicielskie powinny być równe. Nie oznacza to jednak, że muszą być takie same”. Ojciec i matka powinni mieć możliwość współdzielenia się urlopem rodzicielskim. Sami, między sobą, powinni decydować jak go wykorzystają i że państwo powinno aktywnie zwalczać zjawisko alienacji rodzicielskiej.

Polska 2050 popiera także wyrównanie poziomu zasiłków rodzicielskich dla mężczyzn i kobiet. „Rodzice powinni mieć prawo do decydowania, jak dzielić ten urlop, natomiast proponujemy, aby przyznawać tzw. „bonus za równość” rodzicom, gdy oboje zdecydują się wykorzystać min. 9 tyg. urlopu rodzicielskiego w postaci 100% wynagrodzenia za ten okres.”

Polska 2050 jest za równością rodziców po rozwodzie. „W sytuacji rozwodu, państwo powinno traktować opiekę naprzemienną jako domyślny model i preferować jednego z rodziców tylko wtedy, gdy drugie nie poradzi sobie z rolą lub sprzeniewierzyło się roli rodzica (np. dopuściło zaniedbania lub przemocy)” – czytamy w przesłanym nam liście.

Posłowie Polski 2050 poparli ustawę o izolacji sprawców przemocy domowej, która może prowadzić do nadużyć wobec partnerów bezpodstawnie oskarżonych o przemoc. Mimo to Polska 2050 otrzymuje dwa zielone ptaszki – za śmiałe podjęcie głównych problemów.

image-png-Jul-25-2023-12-36-43-5109-PM
image-png-Jul-25-2023-12-36-43-5109-PM

Ochrona zdrowia mężczyzn

Według Polski 2050 państwo powinno poświęcać ochronie i profilaktyce zdrowia mężczyzn taką samą uwagę i środki jak w przypadku kobiet. Państwo powinno z większą energią zwalczać nałogi i uzależnienia, zachęcać do aktywnego trybu życia oraz utrzymywania zdrowej diety.

Polska 2050 planuje także poprawić dostęp do opieki psychologicznej i psychiatrycznej, a także zwalczać choroby krążenia, nowotworowe oraz podjąć problem samobójstw – a te właśnie problemy dotykają przede wszystkim mężczyzn.

Polska 2050 otrzymuje więc jeden zielony ptaszek. 

image-png-Jul-25-2023-12-36-43-5109-PM

Równość wobec służby wojskowej

Zdaniem Polski 2050 służba wojskowa powinna być ochotnicza dla obu płci, jednak jeśli chodzi o kwalifikację wojskową, Polska 2050 jest zdania że tylko mężczyźni powinni ją przechodzić, a kobiety już nie. Poparła też wadliwą Ustawę o obronie ojczyzny.

Partia otrzymuje więc od nas zielony ptaszek i czerwony krzyżyk.

Podsumowanie

Slide2-2

Pomóż zmienić świat na lepsze

Przyłącz się