Leon Wyczółkowski, Portret św. Brata Alberta

Adam Chmielowski

Adam Chmielowski, znany również jako św. Brat Albert miał burzliwe i bogate życie. Był polskim patriotą, powstańcem styczniowym, malarzem oraz zakonnikiem, a w końcu poświęcił się pomaganiu ubogim i bezdomnym.

Urodził się 20 sierpnia 1845 roku w Igołomii jako najstarszy syn Józefy Borzysławskiej i Wojciecha Chmielowskiego, herbu Jastrzębiec. Jego dzieciństwo zakończyło się bardzo wcześnie, kiedy w wieku 8 lat stracił ojca. W 1855 roku otrzymał rządowe stypendium i jako dziesięciolatek wyjechał do Sankt Petersburga, gdzie rozpoczął naukę w Korpusie Kadetów. Kolejne etapy edukacji to Gimnazjum Realne Jana Pankiewicza w Warszawie, Instytut Politechniczny i Rolniczo-Leśny w Nowej Aleksandrii, oraz Instytut Politechniczny w Puławach.

Pierwszy ważny okres w życiu Adama rozpoczął się w Puławach, gdzie zaangażował się w działalność konspiracyjną. W 1863 roku przyłączył się do Powstania Styczniowego. Walczył w oddziałach Leona Frankowskiego i Mariana Langiewicza, biorąc udział w zwycięskiej bitwie pod Grochowiskami. Po przedostaniu się do Galicji wraz z oddziałem trafił do niewoli i został wywieziony do Ołomuńca. Uciekł, wrócił do Polski i ponownie przyłączył się do powstania. Jego szlak bojowy zakończył się ostatecznie pod Mełchowem, gdzie został ciężko ranny. Stracił nogę i ponownie trafił do carskiej niewoli.

W maju 1864 Chmielowski został zwolniony i wyjechał do Paryża. Do Warszawy wrócił rok później, po ogłoszeniu amnestii. Z paryskiego wygnania przyjechał z nową pasją i pomysłem na swoje życie, postanowił zostać malarzem. Rozpoczął studia malarskie w Warszawie, a później kontynuował naukę w Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Monachium. Poznał tam wielu wybitnych i ważnych dla polskiej sztuki artystów: Stanisława Witkiewicza, Józefa Chełmońskiego, Aleksandra Gierymskiego i Leona Wyczółkowskiego. Jego twórczość malarska, inspirowana tematyką religijną, zapowiadała tendencje symbolistyczne w polskiej sztuce.

Jeden z jego najsłynniejszych obrazów Ecce Homo jest świadectwem przełomowego momentu w życiu Adama Chmielowskiego. Po jego namalowaniu postanowił poświęcić się życiu zakonnemu i w 1880 roku wstąpił do Zakonu Ojców Jezuitów w Starej Wsi. Po roku pobytu w zakonie z powodu depresji i załamania nerwowego trafił do Zakładu dla Obłąkanych w Kulparkowie. Z depresją zmagał się długo i dopiero w roku 1884 odnalazł spokój w Zakonie św. Franciszka z Asyżu w Krakowie. W 1887 roku przywdział szary franciszkański habit i przyjął imię brata Alberta.

W zakonie rozpoczął się ostatni i najważniejszy okres w jego życiu poświęcony całkowicie pomocy ubogim. Jego podejście do pomocy ubogim miało charakter instytucjonalny i kompleksowy. Sprzeciwiał się dawaniu jałmużny. Nie była to jego zdaniem żadna prawdziwa pomoc, a jedynie doraźny zabieg mający uspokoić sumienia bogatych.

Stworzył Zgromadzenie Braci Albertynów, którego zadaniem była nie tylko materialna opieka nad ubogimi, ale również pomoc w wychodzeniu z biedy i bezdomności. W Krakowie prowadził przytułek, w którym mieszkał razem z ubogimi. Z czasem powstawały nowe ośrodki m.in. we Lwowie, Tarnowie, Zakopanem. W 1891 powstał zakon żeński Zgromadzenie Sióstr Albertynek.

Brat Albert zmarł 25 grudnia 1916 roku w Krakowie na raka żołądka. Pośmiertnie, w 1938 roku, Prezydent Ignacy Mościcki nadał mu Wielką Wstęgę Orderu Odrodzenia Polski. W 1989 roku został ogłoszony świętym przez papieża Jana Pawła II.

Obecnie Bracia Albertyni prowadzą 3 domy opieki dla osób chorych psychicznie i niedorozwiniętych, a także przytulisko dla bezdomnych mężczyzn w Krakowie, kuchnię dla ubogich oraz mieszkania socjalne dla mężczyzn wychodzących z bezdomności.

11 listopad 2023 roku nasze Stowarzyszenie w porozumieniu z krakowskim przytuliskiem oo. Albertynów zorganizowało akcję Męskie Wsparcie, mającą na celu pomoc chłopcom i mężczyzn, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Ponad 100 paczek z odzieżą i środkami higieny osobistej trafiło do przytuliska w Krakowie.

Zbliża się czas składania deklaracji podatkowej PIT, a tym samym okazja do wsparcia tych, którzy potrzebują pomocy. Zachęcamy do przekazania 1,5% podatku na rzecz Przytuliska Brata Alberta. Twój wkład pomoże zapewnić schronienie, posiłki, opiekę oraz wsparcie bezdomnym mężczyznom. Więcej informacji na stronie Przytuliska dla Bezdomnych.


Zobacz także

Pomóż zmienić świat na lepsze

Przyłącz się